Slagwerkinstrumenten

Leerlingen kunnen zich opgeven voor les in slagwerk. Bij Kunst en Volharding wordt de slagwerk-leerling breed opgeleid en maakt hij/zij kennis met diverse instrumenten. Iedereen begint met privélessen voor het aanleren van de techniek van het trommelen en het lezen van de muziekpartijen. Wanneer de leerling dit onder de knie heeft (vaak in enkele maanden) zal hij/zij, naast de privélessen, gaan spelen in een leerling-slagwerkgroep. Hierdoor leert men al snel het samenspel en is er mogelijkheid om verschillende instrumenten af te wisselen. We streven ernaar om ook onder de slagwerkers meerdere groepen op verschillend niveau op te richten. Dit stimuleert de groei en ontwikkeling van de leerling. Door de brede slagwerkopleiding kan de leerling later aansluiten bij diverse slagwerkgroepen en orkesten. Net zoals de leerlingen op een blaasinstrument, zullen de slagwerkers toewerken naar het behalen van de officiële muziekdiploma’s. Zowel de privélessen als de groepslessen worden na schooltijd gegeven en kunnen gedurende het gehele jaar opgestart worden.