Leerlingenorkesten

Een leerlingenorkest is belangrijk voor beginnende muzikanten, hier leren zij om samen muziek te maken. Samen spelen is toch heel anders dan thuis in je eentje een muziekstuk oefenen. Door in een orkest te spelen leren de muzikanten niet alleen de muziekstukken te spelen, maar ook naar elkaar te luisteren en te spelen in het juiste ritme en sterkte. Het doel van een leerlingenorkest is om eigen nummers in te studeren en op verschillende momenten uit te voeren bij concerten en uitwisselingen. Het is uiteindelijk de kweekvijver voor het orkest en de slagwerkgroep.

Beginnende blaasmuzikanten zonder enige ervaring starten in blazersklas Het Opstaporkest. Zij kiezen een blaasinstrument en leren klassikaal het spelen hierop. Daarnaast maken zij kennis met alles dat met muziek te maken heeft. In de lessen wordt ook volop gezongen, geklapt en gedanst. Op deze manier is er onder meer aandacht voor het ontwikkelen van gevoel voor toonhoogte en ritme. De leden van dit orkest zijn vooral basisschoolleerlingen, de muziekles vindt direct na schooltijd plaats.
Wanneer de muzikanten enige ervaring hebben, stromen zij door naar Het Leerlingorkest. In dit orkest is er aandacht voor het gezamenlijk muziek maken, zij repeteren op maandagavond onder leiding van Britt van den Dungen. In de privélessen die vanaf nu gegeven worden, wordt er gelet op de techniek van spelen, in theorie en praktijk. Vanaf dit moment wordt er ook toegewerkt naar het behalen van de muziekdiploma’s

Voor leerlingen die zich willen bekwamen in slagwerk is er de mogelijkheid tot het volgen van slagwerklessen. Deze leerlingen worden breed opgeleid op ‘alle’ slagwerkinstrumenten. Zij beginnen met individueel les en spelen na enkele maanden samen in een leerling-slagwerkgroep, alwaar de instrumenten zullen worden afgewisseld. Ook zij zullen tijdens de muzieklessen toewerken naar het halen van de diverse muziekdiploma’s. Wanneer een leerling de algemene basis onder de knie heeft, kan hij/zij (indien gewenst) zich verder bekwamen op een slagwerkinstrument/sectie naar keuze.