Ereleden en leden van verdienste

Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en leden. Enkelen hebben in het verleden (soms voor lange tijd) veel betekend voor onze vereniging. Muziekvereniging Kunst en Volharding kent in haar lidmaatschap onder andere de categorieën Ereleden en Leden van Verdienste om daarmee blijk te geven van haar waardering voor deze leden.

Erevoorzitter
Ab Bruisten †

Ereleden
Ton Albers
Jo Leaven
Frans Litjes †
Cor Thomassen

Leden van verdienste
André Weijtmans
Henk Schenk †
Floris den Dunnen
Thea Peters
Rinus Heinen