Blaasinstrumenten

Blaasinstrument jeugdleerlingen zonder enige ervaring, kunnen zich opgeven voor het ‘Opstaporkest’. Zij krijgen eenmaal per week gezamenlijk les vlak na schooltijd, op één van de basisscholen in Beuningen. Na het eerste jaar muziekles, zullen de leerlingen overstappen naar een volgend leerlingenorkest en krijgen zij ook privéles. Snelle leerlingen kunnen, in overleg met de docent, ook gedurende het lesjaar doorstromen, op deze manier hopen we een op de leerling aangepaste muziekopleiding te bieden. Niets is leuker dan steeds beter te kunnen spelen en uitgedaagd te worden om je muzikale grenzen te verleggen! In september worden de nieuwe Opstaporkesten opgericht. De leerlingen van de bestaande Opstaporkesten stromen dan door naar ‘Het Leerlingenorkest’.

Elk orkest heeft zijn eigen aandachtspunten op muzikaal gebied:
1. Het Opstaporkest: voor beginnende muzikanten zonder enige ervaring, zij kiezen een muziekinstrument en leren vervolgens klassikaal het spelen hierop. Daarnaast maken zij samen kennis met alles dat met muziek te maken heeft, er wordt in de lessen ook gezongen, geklapt en gedanst. Hierdoor is er onder meer aandacht voor het ontwikkelen van gevoel voor toonhoogte en ritme.
2. Het Leerlingenorkest: hierin zitten leerlingen met enige ervaring, zij krijgen zowel groepsles als individueel muziekles en werken toe naar het behalen van de muziekdiploma’s. In de groepslessen (de repetities) is er aandacht voor het gezamenlijk muziek maken, tijdens de privélessen is er aandacht voor de techniek van spelen, in theorie en praktijk.
Herman van Teffelen en Britt van den Dungen geven op dit moment les in de koperinstrumenten
resp. de saxofoons.

Het leerlingenorkest staat sinds september 2022 onder leiding van Britt van den Dungen. Zo’n 14
leerlingen (jeugd en volwassenen) oefenen wekelijks samen op de maandagavond. Regelmatig
worden zij her en der ondersteund door de meer ervaren muzikanten van het ‘grote orkest’. Zij
bereiden zich tijdens deze repetities voor op de zelfstandige concerten die zij jaarlijks geven.
Doordat het leerlingenorkest vlak voor het grote orkest repeteert, is er veel binding met elkaar en
wordt er geregeld samengewerkt. Zo repeteerden het orkest en leerlingenorkest samen voor het
leerlingenoptreden voor de verjaardag van Koningin Máxima in 2022 en namen zij samen het
Kindermuziekweeklied op. Ook zijn er gedurende het jaar diverse individuele optredens van het
leerlingenorkest.

Britt van den Dungen

Saxofonist, dirigente en saxofoondocent. Door de week ook muziekdocente op de middelbare
school in Wijchen.

Ook voor ‘oudere’ jeugdleden is er mogelijkheid tot het volgen van muzieklessen via onze muziekvereniging. Afhankelijk van niveau en wensen kan gekeken worden naar de invulling van deze lessen. Er kan gekozen worden voor individuele lessen en/of deelname aan de leerlingenorkesten.